zmierznyć sie

zmierznyć sie – znudzić się (pol.)

bezokolicznikzmierznyć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmierznie mi sie; mie sie zmierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmierznie ci sie; ciebie sie zmierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmierznie mu sie; ônymu sie zmierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmierznie nōm sie; nōm sie zmierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmierznie wōm sie; wōm sie zmierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmierznie im sie; ônym sie zmierznie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmierzło mi sie; mie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmierzło ci sie; ciebie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmierzło mu sie; ônymu sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzło nōm sie; nōm sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmierzło wōm sie; wōm sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzło im sie; ônym sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmierzło mi sie; mie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmierzło ci sie; ciebie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmierzło ji sie; ônej sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmierzło nōm sie; nōm sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmierzło wōm sie; wōm sie zmierzło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierzło im sie; ônym sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmierzło mi sie; mie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmierzło ci sie; ciebie sie zmierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmierzło mu sie; ônymu sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie zmierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie zmierzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie zmierznie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu/ ji/ mu sie zmierznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech wōm sie zmierznie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie zmierznie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmierzło by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmierzło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmierzło by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmierzło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmierzło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierzło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmierzło by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mi sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by ci sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by mu sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nōm sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by wōm sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.było by im sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mi sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by ci sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by ji sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nōm sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by wōm sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by im sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mi sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by ci sie zmierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by im sie zmierzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zmierznyci sie
Rybnik

POL: cz: zmier-znyć

 

SI: Jak mi sie zmierznie dziwać na telewizōr, to przida spać.  (cz: zmier-znie)

PL: Jak mi się znudzi oglądać telewizję, to przyjdę spać.

 

SI: Już ci sie zmierzły te graczki, kej leżōm na placu?     (cz: zmier-zły)

PL: Już ci się znudziły te zabawki, że leżą na podwórku?

 

SI: Zmierzło mi sie już czytać ta ksiōnżka, reszta ôstawia se na jutro.    (cz: zmier-zło)

PL: Znudziło mi się już czytać tę książkę, resztę zostawię sobie na jutro.

 

Podej dalij…