zmierzować sie

zmierzować sie – marudzić, być nieznośny (pol.)

bezokolicznikzmierzować sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmierzuja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmierzujesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmierzuje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmierzujymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmierzujecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmierzujōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmierzowoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmierzowoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmierzowoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzowali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmierzowaliście sie; żeście sie zmierzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzowali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmierzowała żech sie; zmierzowałach sie; żech sie zmierzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmierzowała żeś sie; zmierzowałaś sie; żeś sie zmierzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmierzowała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmierzowały my sie; my sie zmierzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmierzowałyście sie; żeście sie zmierzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierzowały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmierzowało żech sie; żech sie zmierzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmierzowało żeś sie; żeś sie zmierzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmierzowało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie zmierzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie zmierzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie zmierzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie zmierzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie zmierzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie zmierzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie zmierzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie zmierzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie zmierzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie zmierzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie zmierzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie zmierzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie zmierzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie zmierzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie zmierzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmierzuj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie zmierzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmierzujcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie zmierzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmierzowoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmierzowoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmierzowoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzowali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmierzowali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzowali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmierzowała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmierzowała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmierzowała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmierzowały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmierzowały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierzowały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmierzowało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmierzowało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmierzowało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie zmierzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie zmierzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie zmierzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie zmierzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie zmierzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie zmierzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie zmierzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie zmierzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie zmierzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie zmierzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie zmierzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie zmierzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie zmierzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie zmierzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie zmierzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie zmierzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie zmierzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie zmierzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie zmierzowali; bydymy sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie zmierzowali; bydziecie sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie zmierzowali; bydōm sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie zmierzowała; byda sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie
zmierzowała; bydziesz sie zmierzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie zmierzowała; bydzie sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie zmierzowały; bydymy sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie zmierzowały; bydziecie sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie zmierzowały; bydōm sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie zmierzowało; byda sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie zmierzowało; bydziesz sie zmierzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie zmierzowało; bydzie sie zmierzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zmierzowani sie
Rybnik

POL:  cz: zmier-zować sie

 

SI: Muszymy iś dudōm, bo dzieci sie już zmierzujōm.    (cz: zmier-zujōm)

PL: Musimy iść do domu, bo dzieci już marudzą,

 

SI: Jak sie bydziesz zmierzowoł, to pudziesz spać, a niy na huśtaczki.       (cz: zmier-zowoł)

PL: Jeżeli będziesz marudził, to pójdzisz spać, a nie na huśtawki.

 

SI: Ôn sie tak zmierzuje, bo już je śpiōncy.   (cz: zmier-zuje)

PL: On tak marudzi, bo jest już senny.

 

Podej dalij…