zmiynknyć

zmiynknyć (sie) – zmięknąć (pol.)

bezokolicznikzmiynknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmiynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmiynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmiynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmiynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmiynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmiynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmiynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmiynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmiynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmiynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmiynkliście; żeście zmiynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmiynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmiynkła żech; zmiynkłach; żech zmiynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmiynkła żeś; zmiynkłaś; żeś zmiynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmiynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmiynkły my; my zmiynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmiynkłyście; żeście zmiynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmiynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmiynkło żech; żech zmiynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmiynkło żeś; żeś zmiynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmiynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmiynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmiynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmiynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmiynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmiynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmiynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmiynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmiynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmiynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmiynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmiynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmiynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmiynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmiynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmiynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmiynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmiynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmiynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmiynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmiynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmiynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmiynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmiynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmiynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmiynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmiynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmiynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmiynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmiynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmiynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmiynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmiynkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmiynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmiynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmiynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmiynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmiynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmiynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmiynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmiynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmiynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmiynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmiynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmiynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmiynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmiynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmiynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmiynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmiynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmiynknytynyty
rzeczownik odczasown.zmiynknyci
Rybnik

 

Jeszcze trza chwila doczkać, aż te kartofle zmiynknōm.

Pokładź te tōmaty na rōma, to za dwa dni zmiynknōm.

Styknie, co yno te nudle zmiynknōm, niy muszōm sie rozwarzić.

Podej dalij…