zmoknyć

zmoknyć (sie) – zmoknąć (pol.)

bezokolicznikzmoknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmokna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmokniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmoknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmoknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmokniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmoknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmoknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmoknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmoknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmokli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmokliście; żeście zmokli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmokli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmokła żech; zmokłach; żech zmokła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmokła żeś; zmokłaś; żeś zmokła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmokła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmokły my; my zmokły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmokłyście; żeście zmokły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmokły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmokło żech; żech zmokło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmokło żeś; żeś zmokło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmokło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmoknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmokli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmokli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmokli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmokła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmokła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmokła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmokły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmokły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmokły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmokło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmokło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmokło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmoknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmoknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmoknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmoknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmoknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmoknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmoknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmokli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmokli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmokli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmokła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmokła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmokła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmokły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmokły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmokły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmokło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmokło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmokło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmoknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmokli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmokła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmokły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmokło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmoknyty
rzeczownik odczasown.zmoknyci
Rybnik

 

Wejź se paryzol, bo tam sie mroczy i zmokniesz.

Wybroł żech sie na kole do miasta, a nazod żech zmok.

Zmokli my, bo my musieli iś piechty z cuga.

 

Podej dalij…