znać

znać (sie) – znać (pol.)

bezokolicznikznać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.znōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.znosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zno
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.znōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.znocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.znajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.znoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.znoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.znoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.znali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.znaliście; żeście znali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.znali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.znała żech; znałach; żech znała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.znała żeś; znałaś; żeś znała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.znała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..znały my; my znały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. znałyście; żeście znały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.znały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.znało żech; żech znało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.znało żeś; żeś znało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.znało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech znoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś znoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł znoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my znali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście znali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli znali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech znała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś znała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była znała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my znały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście znały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były znały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech znało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś znało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było znało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . znej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zno
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.znejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech znajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. znoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. znoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.znoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.znali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. znali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.znali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.znała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
znała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.znała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. znały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.znały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.znały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. znało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.znało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.znało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych znoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś znoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by znoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my znali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście znali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by znali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych znała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś znała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by znała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my znały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście znały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by znały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych znało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś znało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by znało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda znoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz znoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie znoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy znali; bydymy znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie znali; bydziecie znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm znali; bydōm znać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda znała; byda znać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz znała; bydziesz znać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie znała; bydzie znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy znały; bydymy znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie znały; bydziecie znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm znały; bydōm znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda znało; byda znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz znało; bydziesz znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie znało; bydzie znać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyznany
rzeczownik odczasown.znani
Rybnik

 

Znosz tego chłopa sam na tym zdjynciu?

My sie znōmy już możno ze dziesiynć lot.

Jo tej pieśniczki niy znała, piyrszy roz jōm dzisiej słysza.

Podej dalij…