znerwować

znerwować (sie) – zdenerwować (pol.)

bezokolicznikznerwować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.znerwuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.znerwujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.znerwuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.znerwujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.znerwujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.znerwujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.znerwowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.znerwowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nerwowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.znerwowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.znerwowaliście; żeście znerwowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.znerwowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.znerwowała żech; znerwowałach; żech znerwowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.znerwowała żeś; znerwowałaś; żeś znerwowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.znerwowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..znerwowały my; my znerwowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. znerwowałyście; żeście znerwowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.znerwowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.znerwowało żech; żech znerwowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.znerwowało żeś; żeś znerwowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.znerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech znerwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś znerwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł znerwowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my znerwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście znerwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli znerwowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech znerwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś znerwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była znerwowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my znerwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście znerwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były znerwowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech znerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś znerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było znerwowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . znerwuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech znerwuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.znerwujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech znerwujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. znerwowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. znerwowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.znerwowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.znerwowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. znerwowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.znerwowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.znerwowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
znerwowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.znerwowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. znerwowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.znerwowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.znerwowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. znerwowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.znerwowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.znerwowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych znerwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś znerwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by znerwowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my znerwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście znerwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by znerwowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych znerwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś znerwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by znerwowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my znerwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście znerwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by znerwowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych znerwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś znerwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by znerwowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyznerwowany
rzeczownik odczasown.znerwowani
Rybnik

 

Niy nerwuj sie tak, bo szkoda zdrowio.

Jo sie nerwuja, bo jutro mōm klasōwka we szkole.

Jak mie bydziesz nerwowoł, to nikaj niy pudymy.

 

Podej dalij…