Zobrze

Zobrze – Zabrze (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Zobrze
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Zobrzo
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Zobrzu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Zobrze
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Zobrzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Zobrzu
Wołacz l. poj. Ty…Zobrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wybiyrōm sie do Zobrzo na szpil Gōrnika.

We Zobrzu je staro gruba Guido, kaj idzie sjechać na dōł a poôglōndać.

We Zobrzu majōm lazaret, kaj lyczōm ludzi z cołkigo Ślōnska na serce.

Podej dalij…