żrać

żrać (sie) – żreć, jeść (pol.)

bezokolicznikżrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żeresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żerymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żerecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żerōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żar żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żar żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żar
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żarli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żarliście; żeście żarli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żarli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żarła żech; żarłach; żech żarła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żarła żeś; żarłaś; żeś żarła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żarła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żarły my; my żarły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żarłyście; żeście żarły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żarły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żarło żech; żech żarło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żarło żeś; żeś żarło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żarło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żar
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żar
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żar
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żarli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żarli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żarli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żarła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żarła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żarła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żarły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żarły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żarły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żarło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żarło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żarło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żer
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żerōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żar bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żar byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żar by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żarli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żarli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żarli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żarła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żarła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żarła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żarły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żarły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żarły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żarło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żarło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żarło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żar
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żar
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żar
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żarli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żarła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żarły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żarło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żar
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzisz żar
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żar
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żarli; bydymy żrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żarli; bydziecie żrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żarli; bydōm żrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żarła; byda żrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żarła; bydziesz żrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żarła; bydzie żrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żarły; bydymy żrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żarły; bydziecie żrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żarły; bydōm żrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żarło; byda żrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żarło; bydziesz żrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żarło; bydzie żrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżarty
rzeczownik odczasown.żarci
Rybnik

 

Niy podchodź ku psowi, jak żere, bo cie ugryzie.

Kury niy żerōm rży.

Ta koza nic niy żere, yno beczy cały dziyń.

 

 

 

Podej dalij…