zwōnżać

zwōnżać (sie) – zwężać (pol.)

bezokolicznikzwōnżać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwōnżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwōnżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwōnżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwōnżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwōnżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwōnżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwōnżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwōnżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwōnżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwōnżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwōnżaliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwōnżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.zwōnżała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwōnżała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwōnżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwōnżały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwōnżałyście; żeście zwōnżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwōnżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwōnżało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwōnżało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwōnżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwōnżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwōnżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwōnżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwōnżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwōnżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwōnżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwōnżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwōnżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwōnżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwōnżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwōnżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwōnżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwōnżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwōnżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oszwōnżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwōnżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwōnżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwōnżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwōnżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwōnżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwōnżali byście; byście zwōnżali
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwōnżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwōnżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwōnżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwōnżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwōnżały by my; by my zwōnżały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwōnżały byście; byście zwōnżały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwōnżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwōnżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwōnżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwōnżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwōnżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwōnżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwōnżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwōnżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwōnżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwōnżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwōnżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwōnżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwōnżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwōnżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwōnżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwōnżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwōnżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwōnżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwōnżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zwōnżoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zwōnżoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zwōnżoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. bydymy zwōnżali; bydymy zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zwōnżali; bydziecie zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zwōnżali; bydōm zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zwōnżała; byda zwōnżać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zwōnżała; bydziesz zwōnżać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zwōnżała; bydzie zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zwōnżały; bydymy zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zwōnżały; bydziecie zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zwōnżały; bydōm zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zwōnżało; byda zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zwōnżało; bydziesz zwōnżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zwōnżało; bydzie zwōnżać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwōnżany
rzeczownik odczasown.zwōnżani
Rybnik

 

Ta dziura sie zwōnżo na kōniec, bezto ta ruła niy chce tam wlyź.

Dej pozōr, aż co niy pojedzie z na prociwka, bo ta drōga sie jakoś zwōnżo.

 

 

Podej dalij…