zwōnżyć

zwōnżyć (sie) – zwężyć (pol.)

bezokolicznikzwōnżyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwōnżysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwōnży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwōnżycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwōnżōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwōnżōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwōnżōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwōnżyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwōnżyliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwōnżyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.zwōnżyła żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwōnżyła żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwōnżyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwōnżyły my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwōnżałyście; żeście zwōnżyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwōnżyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwōnżyło żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwōnżyło żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwōnżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwōnżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwōnżōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwōnżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwōnżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwōnżyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwōnżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwōnżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwōnżyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwōnżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwōnżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwōnżyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwōnżyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwōnży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oszwōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwōnżōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwōnżōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwōnżōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwōnżyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwōnżyli byście; byście zwōnżyli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwōnżyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwōnżyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwōnżyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwōnżyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwōnżyły by my; by my zwōnżyły
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwōnżały byście; byście zwōnżały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwōnżyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwōnżyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwōnżyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwōnżyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwōnżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwōnżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwōnżōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwōnżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwōnżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwōnżyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwōnżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwōnżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwōnżyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwōnżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwōnżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwōnżyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwōnżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwōnżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwōnżyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwōnżōny
rzeczownik odczasown.zwōnżyni
Rybnik

 

Prziniyś mi ta kecka, to ci jōm zwōnża, kej je za szyroko.

Zwōnżyła żech ci trocha te galoty we pasie a nogawice.

Podej dalij…