zwożyć

zwożyć (sie) – zważyć (pol.)

bezokolicznikzwożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwożyliście; żeście zwożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zwożyła żech; zwożyłach; żech zwożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwożyła żeś; zwożyłaś; żeś zwożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwożyły my; my zwożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwożyłyście; żeście zwożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwożyło żech; żech zwożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwożyło żeś; żeś zwożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zwōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwożōny
rzeczownik odczasown.zwożyni
Rybnik

 

Zwōż tyn syr, co byda wiedzieć, wiela ci mōm wrōcić.

Doczkej yno zwoża, wiela tyn kokot woży.

Woga mi sie popsuła, tōż niy poradza zwożyć tego ôbiylo we miechu.

 

Podej dalij…