zwyrtać

zwyrtać (sie) – kręcić, obracać (pol.)

bezokolicznikzwyrtać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwyrtōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwyrtosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwyrto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwyrtōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwyrtocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwyrtajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwyrtoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwyrtoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwyrtoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwyrtali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwyrtaliście; żeście zwyrtali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwyrtali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zwyrtała żech; zwyrtałach; żech zwyrtała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwyrtała żeś; zwyrtałaś; żeś zwyrtała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwyrtała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwyrtały my; my zwyrtały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwyrtałyście; żeście zwyrtały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwyrtały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwyrtało żech; żech zwyrtało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwyrtało żeś; żeś zwyrtało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwyrtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwyrtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwyrtoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwyrtali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwyrtali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwyrtali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwyrtała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwyrtała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwyrtała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwyrtały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwyrtały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwyrtały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwyrtało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwyrtało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwyrtej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwyrto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zwyrtejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwyrtajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwyrtoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwyrtoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwyrtoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwyrtali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwyrtali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwyrtali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwyrtała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwyrtała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwyrtała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwyrtały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwyrtały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwyrtały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwyrtało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwyrtało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwyrtało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwyrtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwyrtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwyrtoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwyrtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwyrtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwyrtali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwyrtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwyrtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwyrtała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwyrtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwyrtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwyrtały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwyrtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwyrtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwyrtało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zwyrtoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zwyrtoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zwyrtoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zwyrtali; bydymy zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zwyrtali; bydziecie zwyrtlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zwyrtali; bydōm zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zwyrtała; byda zwyrtać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zwyrtała; bydziesz zwyrtać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zwyrtała; bydzie zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zwyrtały; bydymy zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zwyrtały; bydziecie zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zwyrtały; bydōm zwyyrtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zwyrtało; byda zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zwyrtało; bydziesz zwyrtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zwyrtało; bydzie zwyrtać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwyrtany
rzeczownik odczasown.zwyrtani
Rybnik

 

Namoż te kōłko w karze szmyrōm, co sie bydzie leko zwyrtać.

Ta szajba niy chce sie zwyrtać, możno sie kuglagry zatrzyły.

Niy ma wiatru, tōż te krzidła we wiatroku niy chcōm sie zwyrtać.

 

Podej dalij…