zwyrtnyć

zwyrtnyć (sie) – zakręcić, odwrōcić (pol.)

bezokolicznikzwyrtnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwyrtna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwyrtniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwyrtnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwyrtnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwyrtniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwyrtnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwyrtnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwyrtnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwyrtnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwyrtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwyrtliście; żeście zwyrtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwyrtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zwyrtła żech; zwyrtłach; żech zwyrtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwyrtła żeś; zwyrtłaś; żeś zwyrtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwyrtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwyrtły my; my zwyrtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwyrtłyście; żeście zwyrtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwyrtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwyrtło żech; żech zwyrtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwyrtło żeś; żeś zwyrtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwyrtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwyrtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwyrtnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwyrtali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwyrtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwyrtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwyrtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwyrtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwyrtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwyrtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwyrtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwyrtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwyrtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwyrtnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwyrtnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zwyrtnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwyrtnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwyrtnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwyrtnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwyrtnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwyrtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwyrtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwyrtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwyrtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwyrtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwyrtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwyrtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwyrtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwyrtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwyrtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwyrtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwyrtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwyrtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwyrtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwyrtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwyrtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwyrtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwyrtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwyrtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwyrtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwyrtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwyrtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwyrtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwyrtnyty
rzeczownik odczasown.zwyrtnyci
Rybnik

 

Zwyrtnij mi yno tym kōłkym, czy sie rono krynci.

Zwyrtnij trocha tōm byndalōm, aż ôbejrza czy je iskra na świycy.

Tyn motōr niy chce sie zwyrtnyć, choćby go co trzimało.

Dziwej sie, a powiydz mi kedy sie ta szajba tela zwyrtnie, coby ta cecha była na wiyrchu.

 

 

 

Podej dalij…