szkubnyć

szkubnyć (sie) – skubnąć, pociągnąć energicznie (pol.)

bezokolicznikszkubnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkubna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkubniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkubnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkubnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkubniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkubnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkubnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkubnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkubnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkubli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkubliście; żeście szkubli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkubli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkubła żech; szkubłach; żech szkubła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkubła żeś; szkubłaś; żeś szkubła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkubła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkubły my; my szkubły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkubłyście; żeście szkubły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkubły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkubło żech; żech szkubło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkubło żeś; żeś szkubło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkubło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkubnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkubli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkubli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkubli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkubła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkubła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkubła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkubły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkubły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szkubły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkubło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkubło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkubło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkubnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkubnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkubnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkubnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkubnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkubnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szkubnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkubli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkubli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkubli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkubła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkubła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkubła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkubły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkubły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkubły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkubło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkubło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkubło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkubnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkubli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkubła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkubły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkubło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkubnyty
rzeczownik odczasown.szkubnyci
Rybnik

 

SI: Szkubnij pora metrōw tōm fōrōm do przodku, aż sam wygrzyna spod niyj.

PL: Podciągnij parę metrów tym wozem do przodu, żebym mógł tytaj wygarnąć spod niego.

 

SI: Wejź trachtōr a szkubnij mie trocha, bo mi te auto niy chce zapuścić.

PL: Weź ciągnik a pociągnij mnie trochę, bo mi ten samochód nie chce zapalić.

 

SI: Ôn yno leko szkubnōł kōniym, a jo bych cołki dziyń ôdkopowoł tyn korzyń.

PL: On tylko lekko skubnął koniem, a ja bym cały dzień odkopywał ten korzeń.

Podej dalij…