gryf

gryf – uchwyt, rączka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gryf
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gryfa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gryfowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gryf
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gryfym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gryfie
Wołacz l. poj. Ty…gryfie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gryfy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gryfōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gryfōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gryfy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gryfami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gryfach
Wołacz l. mn. Wy…gryfy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Kery zaś co robiół z tōm fajlōm, że gryf je połōmany?

Czamu te dłōtko zaś je bez gryfa?

Kery zaś straciōł tyn gōminianny gryf ze kary? Jako to mōm trzimać za ta goło zieleźno rułka?

Niy klupej młotkym po tym gryfie ze szraubyncjera, bo to niy ma majzel.

Podej dalij…