Achim, Chimek

Achim, Chimek – Joachim (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Achim, Chimek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Achima, Chimka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Achimowi, Chimkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Achima, Chimka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Achimym, Chimkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Achimie, Chimku.
Wołacz l. poj. Ty…Achimie, Chimku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Achimy, Chimki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Achimōw, Chimkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Achimōm, Chimkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Achimōw, Chimkōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Achimami, Chimkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Achimach, Chimkach
Wołacz l. mn. Wy…Achimy, Chimki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Joachim. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Achim, Chimek), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Ida dzisio do Chimka na mecz, bo jo niy mōm tego programu we telewizorze.

PL: Idę dzisiaj do Joachima na mecz, bo nie mam tego programu w telewizorze.

 

SI: Dej skozać Achimowi, że we strzoda rano je mszo za starzikōw.

PL: Powiadom Joachima, że w środę rano jest msza za dziadków.

 

 

 

 

Podej dalij…