adresa

adresa – adres (pol.); die Adresse (ger.); adresa (cze.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…adresa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…adresy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…adresie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…adresa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...adresōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…adresie
Wołacz l. poj. Ty…adreso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…adresy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…adresōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…adresōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…adresy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…adresami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…adresach
Wołacz l. mn. Wy…adresy
Przimiotnik (jaki? czyj?)adresowy

SI: Sam mosz koperta, yno napisz dobro ta adresa, co te pismo dōndzie.
PL: Tutaj masz kopertę, tylko napisz dobry ten adres, żeby ten list doszedł.

SI: Jo niy mōm pamiynci do tych wszystkich adresōw.
PL: Ja nie mam pamięci do tych wszystkich adresów.

SI: Niy zapōmnij ô adresie.
PL: Nie zapomnij o adresie.

SI: Jo niy poradza znojś twojij adresy.
PL: Ja nie potrafię znaleźć twojego adresu.

 

Podej dalij…