adwyntowy

adwyntowy – adwentowy (pol.); adventní (cze.)

przymiotnikadwyntowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...adwyntowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...adwyntowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...adwyntowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... adwyntowi; adwyntowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...adwyntowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...adwyntowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...adwyntowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...adwyntowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...adwyntowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...adwyntowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...adwyntowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...adwyntowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... adwyntowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... adwyntowym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
adwyntowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...adwyntowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... adwyntowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..adwyntowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... adwyntowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
adwyntowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... adwyntowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
adwyntowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...adwyntowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...adwyntowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...adwyntowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...adwyntowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...adwyntowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..adwyntowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...adwyntowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...adwyntowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...adwyntowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...adwyntowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...adwyntowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... adwyntowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...adwyntowi; adwyntowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...adwyntowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)adwyntowo

 

Świycōm sie już dwie adwyntowe świyczki, hned bydōm gody.

Latoś  żech ani niy naszykowała adwyntowego wińca, tak jakoś wartko tyn czas przelecioł.

Podej dalij…