ajza

ajza – złom (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ajza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ajzy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ajzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ajza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ajzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ajzie
Wołacz l. poj. Ty…ajzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Nazbiyrej se ajzy a sprzedej, to bydziesz mioł na cygarety.

PL: Nazbieraj sobie złomu i sprzedaj, to będziesz miał na papierosy.

 

SI: Sprzedoł żech ajza, tōż mōm na piwo.

PL: Sprzedałem złom, więc mam na piwo.

 

SI: Sōmsiod, dej pozōr, aż ci tego płota na ajza niy porznōm. (cz: por-znōm)

PL: Sąsiedzie, uważaj, żeby ci tego płotu nie pocięli na złom.

 

SI: Wiela żeś to naladowoł tej ajzy na tyn wōzek, dyć tego niy uciōngniesz.

PL: Ile to naładowałeś tego złomu na ten wózek, przecież tego nie uciągniesz.

Podej dalij…