akadymijo

akadymijo – akademia (pol.); die Akademie (ger.); akademie (cze.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…akadymijo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…akadymije
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…akadymiji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…akadymijo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...akadymijōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…akadymiji
Wołacz l. poj. Ty…akadymijo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…akadymije
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…akadymijōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…akadymijōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…akadymije
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…akadymijami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…akadymijach
Wołacz l. mn. Wy…akadymije
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

SI: Dzisio mieli my we szkole akadymijo skuli świynta ôd wojokōw.
PL: Dzisiaj mieliśmy w szkole akademię z okazji świąta żołnierzy.

SI: Na akadymiji skuli Świynta ôd Rechtorōw dziecka śpiywały pieśniczki, a winszowały im dużo zdrowio.
PL: Na akademii z okazji Święta Nauczycieli dzieci śpiewały piosenki i życzyły im dużo zdrowia.

Podej dalij…