aktyntasza

aktyntasza – teczka aktówka (pol.); die Aktentasche (ger.); aktovka (cze.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…aktyntasza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…aktyntasze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…aktyntaszy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…aktyntasza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...aktyntaszōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…aktyntaszy
Wołacz l. poj. Ty…aktyntaszo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…aktyntasze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…aktyntaszōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…aktyntaszōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…aktyntasze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…aktyntaszami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…aktyntaszach
Wołacz l. mn. Wy…aktyntasze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: To musi być jaki ważny chłop, bo sztyjc łazi ze aktyntaszōm.
PL: To musi być jakiś ważny mężczyzna, bo ciągle chodzi z aktówką.

SI: Wachuj se tej Twojij aktyntasze, co ci jōm kery niy zebiere.
PL: Pilnuj sobie tę Twoją aktówkę, żeby ci jej ktoś nie zabrał

SI: Co tam mosz w tej aktyntaszy, że je tako ciynżko?
PL: Co tam masz w tej aktówce, że jest taka ciężka?

 

 

Podej dalij…