Ala, Alka

Ala, Alka – Alicja (pol.); Alice(ger.); Alice (cze.); Alice, Alyce, Alis (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Ala, Alka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ale, Alki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Ali, Alce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Ala, Alka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Alōm, Alkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Ali, Alce
Wołacz l. poj. Ty…Alo, Alko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Ale, Alki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Alōw, Alkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Alōm, Alkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Ale, Alki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Alami, Alkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Alach, Alkach
Wołacz l. mn. Wy…Ale, Alki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Alicja. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Ala, Alka), jak również jego inne odmiany.

 

SI : We sobota były my ze Alōm na muzyce.

PL: W sobotę byłyśmy z Alą na zabawie.

 

SI: Dej Ali tyn paryzol a podziynkuj ji piyknie.

PL: Oddaj Ali tę parasolkę i podziękuj jej ładnie.

Podej dalij…