asta

asta – gałąź (pol.); der Ast (ger.); větev (cze.); offshoot (eng.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…asta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…asty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…aście
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…asta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...astōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…aście
Wołacz l. poj. Ty…asto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…asty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…astōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…astōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…asty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…astami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…astach
Wołacz l. mn. Wy…asty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Pozōr. Regiōnalnie: asta/ ast.

SI: Niy siodej na tej aście, bo sie złōmie.
PL: Nie siadaj na tej gałęzi, bo się złamie.

SI: Przignij mi ta asta, bo tam sōm taki piykne czeście.
PL: Przygnij mi tę gałąź, bo tam są takie ładne czereśnie.

SI: Ale na tym strōmie je jabek latoś, aże sie asty ôgibajōm.
PL: Ile na tym drzewie jest w tym roku jabłek, aż się gałęzie gną.

Podej dalij…