aszynbecher

aszynbecher – popielniczka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…aszynbecher
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…aszynbechra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…aszynbechrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…aszynbecher
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...aszynbechrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…aszynbechrze
Wołacz l. poj. Ty…aszynbechrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…aszynbechry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…aszynbechrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…aszynbechrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…aszynbechry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…aszybechrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…aszynbechrach
Wołacz l. mn. Wy…aszynbechry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

My niy trzimiymy aszynbechrōw w chałupie, bo u nas sie niy kurzi.

Mosz sam kaj jaki aszynbecher?

Jo niy kurza, tōż niy mōm aszynbechera.

 

 

Podej dalij…