Austryjo

Austryjo – Austria (pol.); das Österreich (ger.); Rakousko (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Austryjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Austryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Austryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Austryjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Austryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Austryji
Wołacz l. poj. Ty…Austryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)austryjacki

SI: Bez zima ludzie radzi jeżdżōm do Austryje na narty.
PL: Zimą ludzie jeżdżą chętnie do Austrii na narty.

SI: We Austryji dycko mieli piykno muzyka a muzykantów.
PL: W Austrii zawsze mieli piękną muzykę i muzyków.

SI: Austrjo niy mo morza, ale mo piykne gōry.
PL: Austria nie ma morza, ale ma piękne góry

 

Podej dalij…