auto

auto – samochód (pol.); das Auto (ger.); auto (cze.); car (eng.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…auto
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…auta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…autu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…auto
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...autym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…aucie
Wołacz l. poj. Ty…auto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…auta
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…autōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…autōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…auta
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…autami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…autach
Wołacz l. mn. Wy…auta
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr na tej szosyji, bo tam auta jeżdżōm.

Dzisiej padze, tōż możno pojadymy autym do kościoła.

Terazki w kożdej familiji majōm po pora autōw.

 

 

Podej dalij…