badycimer

badycimer – łazienka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…badycimer
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…badycimra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…badycimrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…badycimer
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...badycimrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…badycimrze
Wołacz l. poj. Ty…badycimrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…badycimry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…badycimrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…badycimrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…badycimry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…badycimrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…badycimrach
Wołacz l. mn. Wy…badycimry
Przimiotnik (jaki? czyj?)badycimrowy

Mocie sam kaj badycimer w chałupie?

W badycimrze je brauza, tam sie możesz ôkōmpać.

 

Podej dalij…