bagrować

bagrować – kopać, czerpać (pol.); bagrovat (cze.)

bezokolicznikbagrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bagruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bagrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bagruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bagrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bagrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bagrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bagrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bagrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bagrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bagrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bagrowaliście; żeście bagrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bagrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bagrowała żech; bagrowałach; żech bagrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bagrowała żeś; bagrowałaś; żeś bagrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bagrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bagrowały my; my bagrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bagrowałyście; żeście bagrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bagrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bagrowało żech; żech bagrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bagrowało żeś; żeś bagrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bagrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bagrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bagrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bagrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bagrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bagrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bagrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bagrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bagrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bagrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bagrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bagrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bagrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bagruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bagruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bagrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bagrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bagrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bagrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bagrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bagrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bagrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bagrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bagrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bagrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bagrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bagrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bagrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bagrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bagrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bagrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bagrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bagrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bagrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bagrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bagrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bagrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bagrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bagrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bagrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bagrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bagrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bagrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bagrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bagrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bagrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bagrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bagrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bagrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bagrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bagrowali; bydymy bagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bagrowali; bydziecie bagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bagrowali; bydōm bagrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bagrowała; byda bagrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bagrowała; bydziesz bagrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bagrowała; bydzie bagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bagrowały; bydymy bagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bagrowały; bydziecie bagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bagrowały; bydōm bagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bagrowało: byda bagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bagrowało; bydziesz bagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bagrowało; bydzie bagrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybagrowany
rzeczownik odczasown.bagrowani
Rybnik

 

POL: kopać, czerpać ziemię koparką.

 

SI: Cołki dziyń sam dzisio bagrujōm mi pod ôknym ziymia. Śōmsiod kopie grōnta pod nowo chałupa.

PL: Przez cały dzień kopią mi tutaj dzisiaj ziemię pod oknem. Sąsiad kopie fundamenty pod nowy dom.

Podej dalij…