bakać

bakać – palić, pykać, pracować (pol.); kouřit (cze.)

bezokolicznikbakać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bakōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bakosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bako
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bakōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bakocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bakajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bakoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bakoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bakoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bakali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bakaliście; żeście bakali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bakali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bakała żech; bakałach; żech bakała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bakała żeś; bakałaś; żeś bakała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bakała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bakały my; my bakały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bakałyście; żeście bakały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bakały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bakało żech; żech bakało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bakało żeś; żeś bakało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bakało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bakoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bakoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bakoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bakali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bakali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bakali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bakała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bakała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bakała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bakały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bakały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bakały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bakało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bakało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bakało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bakej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bako
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bakejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bakajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bakoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bakoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bakoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bakali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bakali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bakali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bakała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bakała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bakała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. bakały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bakały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bakały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bakało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bakało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bakało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bakoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bakoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bakoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bakali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bakali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bakali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bakała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bakała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bakała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bakały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bakały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bakały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bakało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bakało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bakało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bakoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bakoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bakoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bakali; bydymy bakać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bakali; bydziecie bakać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bakali; bydōm bakać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bakała; byda bakać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bakała; bydziesz bakać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bakała; bydzie bakać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bakały; bydymy bakać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bakały; bydziecie bakać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bakały; bydōm bakać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bakało: byda bakać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bakało; bydziesz bakać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bakało; bydzie bakać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bakani
Rybnik

POL: (1) palić, pykać, ćmić fajkę, papierosy, cygara; (2) ciężko pracować, harować.

 

Chłopie, dyć ty sie wykōńczysz, jak bydziesz tak po całych dniach bakoł we robocie.

Wtedy żech jeszcze bōł bakoł po dwie paczki dziynnie, aże mie dochtōr postraszōł, tōż żech ciepnōł cygarety.

Zaś bydziesz bakoł? Dyć lepszy se wejź szklopa pocyckać.

Podej dalij…