bakteryjo

bakteryjo – bakteria (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bakteryjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bakteryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bakteryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bakteryjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bakteryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bakteryji
Wołacz l. poj. Ty…bakteryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bakteryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bakteryjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bakteryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bakteryje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bakteryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bakteryjach
Wołacz l. mn. Wy…bakteryje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dochtory niy wiedziały, co je tymu Erwinowi, aż dziepiyro znodli mu jakoś bakteryjo we ciele.

PL: Lekarze nie wiedzieli, co dolega temu Erwinowi, aż dopiero znaleźli jakąś bakterię w jego ciele.

 

SI: Niy lotej kole tego hasioka a niy chytej tam niczego, bo we hasioku sōm roztomańte bakteryje.

PL: Nie biegaj obok tego śmietnika i nie dotykaj tam niczego, bo w śmietniku są różne bakterie.

 

Podej dalij…