bal

bal – piłka (pol.); der Ball (ger.); míč (cze.); ball (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bal
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bala
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…balowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bal
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...balym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…balu
Wołacz l. poj. Ty…balu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bale
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…balōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…balōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bale
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…balami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…balach
Wołacz l. mn. Wy…bale
Przimiotnik (jaki? czyj?)balowy

POL: piłka do gry. Regionalnie: bal/ bala.

 

SI: Kedyś bale to były gōminioki, abo szmacioki, a teraz sōm piykne skōrzanne.
PL: Kiedyś piłki były gumowe, albo szmaciane, a teraz są piękne skórzane.

SI: Po szkole synki dycko radzi grajōm w bal.
PL: Po szkole chłopcy zawsze chętnie grają w piłkę,

SI: Ziguś dostoł balym, aże mu sie gwiozdki pokozały.
PL: Zygmunt dostał piłką, aż mu się gwiazdki pokazały

 

Podej dalij…