bana

bana – kolej żelazna (pol.); der Eisenbahn (ger.); železniční kolej (cze.); railroad (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bana
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bany
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…banie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bana
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...banōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…banie
Wołacz l. poj. Ty…bano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bany
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…banōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…banōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bany
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…banami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…banach
Wołacz l. mn. Wy…bany
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Starzik byli baniorzym a cołki życi robiyli na banie.

Sam bezmała majōm kedyś bana puścić a bydōm cugi jeździyły.

To z bany tak słyszeć, jak cug jedzie.

Podej dalij…