bankrocić

bankrocić – bankrutować (pol.); bankrotovat (cze.)

bezokolicznikbankrocić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bankroca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bankrocisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bankroci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bankrocymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bankrocicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bankrocōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bankrociōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bankrociōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bankrociōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bankrociyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bankrociyliście; żeście bankrociyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bankrociyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bankrociyła żech; bankrociyłach; żech bankrociyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bankrociyła żeś; bankrociyłaś; żeś bankrociyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bankrociyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bankrociyły my; my bankrociyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bankrociyłyście; żeście bankrociyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bankrociyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bankrociyło żech; żech bankrociyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bankrociyło żeś; żeś bankociyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bankrociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bankrociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bankrociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bankociōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bankrociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bankrociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bankrociyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bankrociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bankrociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bankrociyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bankrociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bankrociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bankrociyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bankrociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bankrociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bankrociyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bankroć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bankroci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bankroćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bankrocōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bankrociōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bankrociōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bankrociōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bankrociyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bankrociyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bankrociyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bankrociyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bankrociyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bankrociyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bankrociyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bankrociyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bankrociyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bankrociyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bankrociyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bankrociyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bankrociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bankrociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bankrociōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bankrociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bankrociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bankrociyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bankrociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bankrociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bankrociyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bankrociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bankrociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bankociyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bankrociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bankrociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bankrociyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bankrociōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bankrociōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bankrociōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bankrociyli; bydymy bankrocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bankrociyli; bydziecie bankrocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bankrociyli; bydōm bankrocić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bankrociyła; byda bankrocić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bankrociyła; bydziesz bankrocić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bankrociyła; bydzie bankrocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bankrociyły; bydymy bankrocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bankrociyły; bydziecie bankrocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bankrociyły; bydōm bankrocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bankrociyło: byda bankrocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bankrociyło; bydziesz bankrocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bankrociyło; bydzie bankrocić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bankrocyni
Rybnik

 

Dej pozōr, bo te rajzybiuro bezmala bankroci, tōż możesz zajechać yno z ryczkōm pod łōżko z nimi.

Jako to je, że nasze gruby bankrocōm, a wōngel bezmała prziwożōm ze Rusyje?

 

Podej dalij…