baranica

baranica – czapka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…baranica
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…baranice
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…baranicy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…baranica
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...baranicōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…baranicy
Wołacz l. poj. Ty…baranico
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…baranice
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…baranicōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…baranicōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…baranice
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…baranicami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…baranicach
Wołacz l. mn. Wy…baranice
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: czapka ze skórki baraniej.

Starzikowi je dycko zima, tōż by i przi kachloku chcieli we baranicy siedzieć.

Idzie mrōz, tōż trza bydzie sie ze baranicōm zaś przywitać.

Wyciōng se ta baranica ze szranku, a niy chodź z gołōm głowōm.

 

Podej dalij…