Barborka

Barborka – Barbórka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Barborka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Barborki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Barborce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Barborka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Barborkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…barborce
Wołacz l. poj. Ty…Barborko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Barborki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Barborkōw; Barborek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Barborkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Barborki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Barborkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Barborkach
Wołacz l. mn. Wy…Barborki
Przimiotnik (jaki? czyj?)barborkowy

POL: (1) imię Barbara; (2) patronka górników; (3) Dzień Górnika.

 

SI: W Barborka na grubach dzielōm medalami, a potym wōsztym a piwym.

PL: W Barbórkę na kopalniach dzielą medalami, a potem kiełbasą i piwem.

 

SI: Przed Barborkōm trza dowac  pozōr, bo Barborka rada zabiyro do sia jakigo bergmōna.

PL: Przed Barbórką trzeba uważać, bo Barbórka zabiera chętnie do siebie jakiegoś górnika.

 

SI: We cechowni na grubie stoji pōmnik Barborki.

PL: W cechowni na kopalni stoi pomnik Barbórki.

Podej dalij…