bariera

bariera – szlaban kolejowy, zapora (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bariera
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bariery
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…barierze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bariera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...barierōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…barierze
Wołacz l. poj. Ty…bariero
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bariery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…barierōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…barierōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bariery
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…barierami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…barierach
Wołacz l. mn. Wy…bariery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Widzisz, że sōm bariery spuszczōne, tōż za chwila pojedzie cug.

Musiało sie coś stać, kej sam postawiyli bariery a zawrzyli drōga.

Stōj sam przed barierami, bo cie cug przejedzie.

Niy podchodź ku barierōm, bo ci sie co stanie.

 

Podej dalij…