barzoły

barzoły – mokradła, bagna (pol.); des Moores, des Sumpfes (ger.) bažiny (cze.); wetlands, swamps (eng.)

Rodzajnmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…-
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…barzoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…barzołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…barzołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…barzoły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…barzołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…barzołach
Wołacz l. mn. Wy…barzoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Na tych barzołach ci ta trowa niy uschnie, trza to wyniyś na suche.
PL: Na tych mokradłach ci ta trawa nie wyschnie, trzeba ją wynieść na suche.

SI: Dej pozōr, co sie niy utopisz w tych barzołach.
PL: Uważaj, żeby się nie utopić w tych bagnach.

SI: Skuli szkodōw gōrniczych łōnka nōm upadła, woda niy spływo a porobiyły sie sam same barzoły
PL: Z powodu szkód górniczych łąka nam się zapadła, woda nie spływa i potworzyły się tutaj same mokradła.

Podej dalij…