bawić

bawić (sie) – pilnować, zabawiać (pol.)

bezokolicznikbawić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bawiyliście; żeście bawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bawiyła żech; bawiyłach; żech bawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bawiyła żeś; bawiyłaś; żeś bawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bawiyły my; my bawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bawiyłyście; żeście bawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bawiyło żech; żech bawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bawiyło żeś; żeś bawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bawiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bawiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bawiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bawiyli; bydymy bawić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bawiyli; bydziecie bawić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bawiyli; bydōm bawić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bawiyła; byda bawić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bawiyła; bydziesz bawić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bawiyła; bydzie bawić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bawiyły; bydymy bawić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bawiyły; bydziecie bawić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bawiyły; bydōm bawić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bawiyło: byda bawić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bawiyło; bydziesz bawić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bawiyło; bydzie bawić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybawiōny
rzeczownik odczasown.bawiyni
Rybnik

 

POL: pilnować, zabawiać dzieci.

 

SI; Cera poszła do roboty, tōż jo ji bawia tego małego.

PL: Córka poszła do pracy, więc ja jej opiekuję się tym małym.

 

SI: Była bych dziołsze bawiyła te dziecka, keby mie tak te nogi niy bolały. Niy poradza za nimi lotać.

PL: Bylabym córce zajmowala się tymi dziećmi, gdyby mnie tak te nogi nie bolały. Nie potrafię biegać za nimi.

 

SI: Jutro młodzi idōm na muzyka, tōż starziki bydōm dzieci bawić.

PL: Młodzi idą na zabawę taneczną, więc dziadkowie będą dzieci zabawiać.

Podej dalij…