berać

berać – opowiadać, pleść (pol.)

bezokolicznikberać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.berōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.berosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bero
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.berōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.berocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.berajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.beroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.beroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.beroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.berali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.beraliście; żeście berali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.berali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.berała żech; berałach; żech berała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.berała żeś; berałaś; żeś berała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.berała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..berały my; my berały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. berałyście; żeście berały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.berały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.berało żech; żech berało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.berało żeś; żeś berało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.berało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech beroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś beroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł beroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my berali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście berali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli berali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech berała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś berała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była berała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my berały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście berały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były berały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech berało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś berało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było berało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . berej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bero
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.berejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech berajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. beroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. beroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.beroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.berali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. berali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.berali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.berała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
berała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.berała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. berały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.berały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.berały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. berało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.berało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.berało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych beroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś beroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by beroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my berali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście berali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by berali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych berała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś berała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by berała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my berały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście berały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by berały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych berało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś berało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by berało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda beroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz beroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie beroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy berali; bydymy berać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie berali; bydziecie berać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm berali; bydōm berać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda berała; byda berać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz berała; bydziesz berać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie berała; bydzie berać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy berały; bydymy berać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie berały; bydziecie berać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm berały; bydōm berać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda berało: byda berać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz berało; bydziesz berać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie berało; bydzie berać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.berani
Rybnik

POL: opowiadać bajki, pleść bzdury.

 

Co ty zaś tam tym dzieciōm za gupoty berosz?

Starzik  nōm dycko byli berali bojki, a my siedzieli z ôtwartymi gymbami a słōchali.

Ale tyn Zeflik poradzi berać. Słōnd mu sie to biere?

Podej dalij…