berło

berło – kula lekarska (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…berło
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…berła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…berłu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…berło
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...berłym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…berle
Wołacz l. poj. Ty…berło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…berła
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…berłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…berłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…berła
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…berłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…berłach
Wołacz l. mn. Wy…berła
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Kery mi zaś wyniōs te berła? Jako jo mōm stanyć?

Coś to zaś bōł narobiōł, że pod berłami chodzisz?

Sam mosz berła a sie ruszej, bo durch zalegniesz.

 

Podej dalij…