bestwić

bestwić (sie) – rozpieszczać, rozpuszczać (pol.); rozmazlovat (se) (cze.)

bezokolicznikbestwić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bestwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bestwisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bestwi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bestwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bestwicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bestwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bestwiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bestwiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bestwiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bestwiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bestwiyliście; żeście bestwiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bestwiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bestwiyła żech; bestwiyłach; żech bestwiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bestwiyła żeś; bestwiyłaś; żeś bestwiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bestwiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bestwiyły my; my bestwiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bestwiyłyście; żeście bestwiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bestwiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bestwiyło żech; żech bestwiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bestwiyło żeś; żeś bestwiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bestwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bestwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bestwiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bestwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bestwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bestwiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bestwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bestwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bestwiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bestwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bestwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bestwiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bestwiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bestw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bestwi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bestwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bestwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bestwiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bestwiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bestwiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bestwiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bestwiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bestwiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bestwiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bestwiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bestwiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bestwiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bestwiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bestwiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bestwiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bestwiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bestwiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bestwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bestwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bestwiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bestwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bestwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bestwiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bestwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bestwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bestwiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bestwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bestwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bestwiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bestwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bestwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bestwiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bestwiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bestwiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bestwiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bestwiyli; bydymy bestwić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bestwiyli; bydziecie bestwić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bestwiyli; bydōm bestwić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bestwiyła; byda bestwić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bestwiyła; bydziesz bestwić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bestwiyła; bydzie bestwić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bestwiyły; bydymy bestwić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bestwiyły; bydziecie bestwić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bestwiyły; bydōm bestwić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bestwiyło; byda bestwić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bestwiyło; bydziesz bestwić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bestwiyło; bydzie bestwić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybestwiōny
rzeczownik odczasown.bestwiyni
Rybnik

 

Starzik tak rozbestwili te wnuki, ze teraz niy chcōm żodnego słōchać.

Z tej Majyjki je tako rozbestwiōno jedynoczka, że terazki z niōm nigdzi niy chcodzōm, bo ich je za nia gańba.

Jako se dziecko rozbestwisz, tak potym przi niymu wystojisz.

Podej dalij…