betōngować

betōngować – betonować (pol.); betonovat (cze.)

bezokolicznikbetōngować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.betōnguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.betōngujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.betōnguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.betōngujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.betōngujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.betōngujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.betōngowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.betōngowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.betōngowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.betōngowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.betōngowaliście; żeście betōngowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.betōngowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.betōngowała żech; betōngowałach; żech betōngowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.betōngowała żeś; betōngowałaś; żeś betōngowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.betōngowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..betōngowały my; my betōngowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. betōngowałyście; żeście betōngowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.betōngowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.betōngowało żech; żech betōngowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.betōngowało żeś; żeś betōngowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.betōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech betōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś betōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł betōngowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my betōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście betōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli betōngowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech betōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś betōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była betōngowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my betōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście betōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były betōngowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech betōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś betōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było betōngowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . betōnguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech betōnguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.betōngujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech betōngujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. betōngowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. betōngowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.betōngowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.betōngowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. betōngowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.betōngowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.betōngowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
betōngowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.betōngowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. betōngowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.betōngowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.betōngowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. betōngowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.betōngowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.betōngowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych betōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś betōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by betōngowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my betōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście betōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by betōngowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych betōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś betōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by betōngowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my betōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście betōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by betōngowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych betōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś betōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by betōngowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda betōngowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz betōngowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie betōngowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy betōngowali; bydymy betōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie betōngowali; bydziecie betōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm betōngowali; bydōm betōngować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda betōngowała; byda betōngować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz betōngowała; bydziesz betōngować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie betōngowała; bydzie betōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy betōngowały; bydymy betōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie betōngowały; bydziecie betōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm betōngowały; bydōm betōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda betōngowało: byda betōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz betōngowało; bydziesz betōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie betōngowało; bydzie betōngować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybetōngowany
rzeczownik odczasown.betōngowani
Rybnik

 

Na jutro trza naskludzać chłopōw, bo bydymy betōngować pywnice na budowie.

Wczora betōngowali my spodek we garażu. Niy mieli my miszmaszyny, tōż my miyszali miszōng ryncznie łopatami.

Bōł bych betōngowoł miszmaszynōm, ale niy było tela chłopōw, tōż wziōn żech zamōwiōł kupny betōng.

 

 

Podej dalij…