bezbożnica

bezbożnica – kobieta niewierząca w Boga (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bezbożnica
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bezbożnice
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bezbożnicy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bezbożnica
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bezbożnicōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bezbożnicy
Wołacz l. poj. Ty…bezbożnico
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bezbożnice
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bezbożnicōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bezbożnicōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bezbożnice
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bezbożnicami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bezbożnicach
Wołacz l. mn. Wy…bezbożnice
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Z tej Fridy to je bezbożnica, trzimie już ze sztwortym chłopym.
PL: Z tej Fredzi jest taka bezbożnica, żyje już z czwartym mężczyzną.

SI: Farorz padoł, że bezbożnicōm pogrzebu niy ôdprawi.
PL: Proboszcz powiedział, że bezbożnicom pogrzebu celebrował nie będzie.

Podej dalij…