bezbożnik

bezbożnik – człowiek nie wierzący w Boga (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bezbożnik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bezbożnika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bezbożnikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bezbożnik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bezbożnikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bezbożniku
Wołacz l. poj. Ty…bezbożniku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bezbożniki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bezbożnikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bezboznikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bezbożnikōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bezbożnikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bezbożnikach
Wołacz l. mn. Wy…bezbożniki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Ty bezbożniku, zamias w niedziela do kościoła, to idziesz na szychta.
PL: Ty bezbożniku, zamiast w niedzielę do kościoła, to idziesz do pracy.

SI: Tam pod szynkym stojōm te bezbożniki, co sie bojōm do kościoła wlyź.
PL: Tam pod barem stoją ci bezbożnicy, którzy boją się wejść do kościoła.

SI: Bezmała kedyś bezbożnikōw chowali pod płotym.
PL: Podobno kiedyś bezbożników grzebali przy płocie.

 

Podej dalij…