beztōż

beztōż – dlatego (pol.); darum, Deswegen (ger.); protože (cze.); because (eng.)

 

 

Jo w niedziela niy byłach u nas w kościele, beztōż niy wiym, kedy je za kogo jako mszo.

Zapōmnioł żech wziōnś ze sobōm paryzol, beztōż żech zmok.

Z ciebie je tako staro klachula, wszystko zarozki wydrzistosz, beztōż nic ci niy powiym.

 

Podej dalij…