Biblijo

Biblijo – Biblia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Biblijo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Biblije
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Bibliji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Biblijo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Biblijōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Bibliji
Wołacz l. poj. Ty…Biblijo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Biblije
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Biblijōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Biblijōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Biblije
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Biblijami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Biblijach
Wołacz l. mn. Wy…Biblije
Przimiotnik (jaki? czyj?)biblijny

SI: Bezmała ôtok keryś napisoł „Biblijo po ślōnsku”.
PL: Podobno niedawno ktoś napisał „Biblię po śląsku”

SI: We Bibliji idzie se poczytać ô tym, jako Pōnbōczek stworzōł świat.
PL: W Biblii można poczytać sobie o tym, jak Pan Bóg stworzył świat.

SI: Podle Biblije god nakusiōł Ewa, coby urwała jabko ze strōma.
PL: Według Biblii wąż skusił Ewę, żeby zerwała jabłko z drzewa.

Podej dalij…