bić

bić (sie) – bić (pol.); bít (cze.)

bezokolicznikôbić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbiyliście; żeście ôbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbiyła żech; ôbiyłach; żech ôbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbiyła żeś; ôbiyłaś; żeś ôbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbiyły my; my ôbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbiyłyście; żeście ôbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbiyło żech; żech ôbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbiyło żeś; żeś ôbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbity
rzeczownik odczasown.ôbici
Rybnik

 

Czamu bijesz tego kota. Co ôn ci zrobiōł.? Zeżar miynso ze stoła.

Pamiyntej, cobyś go niy biła, bo jak sie dowiym, to ty dostaniesz.

Biy bijcie sie!

Podej dalij…