biczować

biczować (sie) – biczować

bezokolicznikbiczować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.biczuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.biczujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.biczuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.biczujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.biczujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.biczujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.biczowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.biczowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.biczowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.biczowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.biczowaliście; żeście biczowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.biczowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.biczowała żech; biczowałach; żech biczowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.biczowała żeś; biczowałaś; żeś biczowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.biczowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..biczowały my; my biczowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. biczowałyście; żeście biczowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.biczowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.biczowało żech; żech biczowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.biczowało żeś; żeś biczowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.biczowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech biczowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś biczowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł biczowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my biczowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście biczowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli biczowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech biczowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś biczowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była biczowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my biczowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście biczowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były biczowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech biczowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś biczowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było biczowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . biczuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech biczuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.biczujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech biczujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. biczowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. biczowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.biczowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.biczowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. biczowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.biczowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.biczowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
biczowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.biczowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. biczowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.biczowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.biczowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. biczowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.biczowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.biczowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych biczowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś biczowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by biczowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my biczowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście biczowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by biczowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych biczowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś biczowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by biczowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my biczowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście biczowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by biczowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych biczowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś biczowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by biczowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda biczowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz biczowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie biczowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy biczowali; bydymy biczować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie biczowali; bydziecie biczować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm biczowali; bydōm biczować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda biczowała; byda biczować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz biczowała; bydziesz biczować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie biczowała; bydzie biczować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy biczowały; bydymy biczować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie biczowały; bydziecie biczować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm biczowały; bydōm biczować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda biczowało: byda biczować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz biczowało; bydziesz biczować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie biczowało; bydzie biczować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybiczowany
rzeczownik odczasown.biczowani
Rybnik

 

Co ci tyn biydny kōń zrobiōł, że go tak biczujesz?. Dyć wejź sōm, a ciōngnij ta fōra.

Podej dalij…