bigel

bigel – wieszak na ubrania (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bigel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bigla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biglowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bigel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biglym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biglu
Wołacz l. poj. Ty…biglu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bigle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biglōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biglōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bigle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biglami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biglach
Wołacz l. mn. Wy…bigle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Powieś tyn ancug na bigel, a niy na stołek.
PL: Powieś ten garnitur na wieszak, a nie na krzesło.

SI: Kaj sie potraciyły te wszystki bigle ze szranku?
PL: Gdzie poginęły te wszystkie wieszaki z szafy?

SI: Mantel kupiyłach ze biglym, tōż mōm go na czym powiesić.
PL: Płaszcz kupiłem z wieszakiem, więc mam go na czym powiesić.

Podej dalij…