biglować

biglować – prasować (pol.); žehlit (cze.); bügeln (ger.); ironing (eng.)

bezokolicznikbiglować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bigluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.biglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bigluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.biglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.biglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.biglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.biglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.biglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.biglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.biglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.biglowaliście; żeście biglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.biglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.biglowała żech; biglowałach; żech biglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.biglowała żeś; biglowałaś; żeś biglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.biglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..biglowały my; my biglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. biglowałyście; żeście biglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.biglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.biglowało żech; żech biglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.biglowało żeś; żeś biglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.biglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech biglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś biglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł biglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my biglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście biglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli biglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech biglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś biglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była biglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my biglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście biglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były biglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech biglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś biglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było biglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bigluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bigluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.biglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech biglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. biglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. biglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.biglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.biglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. biglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.biglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.biglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
biglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.biglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. biglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.biglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.biglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. biglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.biglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.biglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych biglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś biglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by biglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my biglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście biglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by biglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych biglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś biglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by biglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my biglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście biglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by biglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych biglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś biglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by biglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda biglowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz biglowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie biglowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy biglowali; bydymy biglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie biglowali; bydziecie biglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm biglowali; bydōm biglować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda biglowała; byda biglować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz biglowała; bydziesz biglować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie biglowała; bydzie biglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy biglowały; bydymy biglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie biglowały; bydziecie biglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm biglowały; bydōm biglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda biglowało: byda biglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz biglowało; bydziesz biglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie biglowało; bydzie biglować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybiglowany
rzeczownik odczasown.biglowani
Rybnik

POL: prasować żelazkiem

 

Jo sie biglowanio niy chytōm, bo bych i taszyntuch spolōł.

Była bych ci pobiglowała ta koszula, kejby niy brakło sztrōmu.

Jutro planuja cołki dziyń biglować. Musza pobiglować serwety na świynta, a koszule starymu.

Podej dalij…